T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye / Kocaeli / İzmit

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 1. Tarih Öncesi ve Nikomedia Dönemi: Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi'nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Kocaeli’nin tarihi çok daha eski çağlara uzanır. İlk çağlarda, Bithynia adı verilen bölgede kurulan kentler, sırasıyla, Olbia, Astakos, Nicomedia, İznikmid, İzmid ve Kocaeli adlarını almıştır. Trakya'dan gelen Megaralılar M.Ö. 712'de İzmit Körfezi'nin güneyindeki Başiskele yöresine yerleşerek Astakos adı verilen bir kent kurdular. Astakos halkı M.Ö. 262 yılında, bugünkü İzmit’in bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Bitinya Krallığı'nın yıkılıncaya kadar başkenti kalacak bu kente, kurucusundan dolayı Nicomedia adı verilir. 2. Roma-Bizans Dönemi: Roma İmparatoru Diocletian, 284 yılında Nicomedia'yı işgal ederek Roma İmparatorluğu'nun başkenti yaptı. Bu dönemde şehir, Roma, Antakya ve İskenderiye'den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti haline geldi. Fakat Büyük Konstantin tarafından İstanbul’un imparatorluğun merkezi yapılması ve İmparator Jüstinyen'in de Kadıköy-İzmit arasındaki yolu askeri nedenlerle kapatarak ulaşımı İznik üzerinden sağlamasıyla Nicomedia, eski önemini kaybetti. 3. Selçuklu Dönemi: Kocaeli Türk egemenliğine ilk olarak 11. yüzyılın sonlarında Selçuklular zamanında (1078) geçti. İznik’in Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmasıyla birlikte kentin önemi iyice arttı. Ancak Haçlı Seferleri sırasında kısa bir süre Haçlı Ordusu komutanı Aleksios Komnenos tarafından işgal edilen kentin, Türk egemenliğine kesin olarak geçişi ise Orhan Bey döneminde oldu.Selçuklu döneminden günümüze Haçlı Seferleri’nde yağmalanması nedeniyle kalan eser sayısı oldukça azdır. 4.Osmanlı Dönemi . Kocaeli, Osman Bey ve oğlu Orhan Bey’in uç beylerinden Akçakoca tarafından 1337 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Nikomedya Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce İznikmid, daha sonra İzmid (İzmit) adını almıştır. Şehir en parlak dönemine Kanuni Sultan Süleyman zamanında ulaştı. 19. yüzyılda İstanbul-İzmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de Haydarpaşa-Ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli’nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi İzmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi Akçakoca'dan dolayı Akçakoca’nın yurdu manâsına gelen ‘KOCAELİ’ adı verildi. I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımlar sonucu önemini bir süre yitiren ve sırasıyla önce İngilizler (6 Temmuz 1920) ardından Yunanlılar (28 Nisan 1921) tarafından işgal edilen Kocaeli, 28 Haziran 1921 de Türk Orduları tarafından işgalden kurtarıldı. Kocaeli’nin Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, İzmit, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Kartepe ve Körfez olmak üzere toplam on iki ilçesi bulunmaktadır. Kocaeli, Cumhuriyetle birlikte özellikle sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden birisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni İstanbul’a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliğidir. 1934 yılında İzmit'te ilk kağıt üretim tesisi olan İzmit Kağıt Fabrikası açılırken, bunu 1944’te ikinci selüloz ve Kağıt Fabrikası takip etmiş, SEKA tesisleri 1954, 1957 ve 1959’da genişletilmiştir. Böylece günümüze kadar devam eden hızlı bir sanayileşme ile Kocaeli, Türkiye’nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Ayrıca Kocaeli ile ilgili önemli bir bilgi de, 30 derece meridyeni Köseköy’deki otoyol kavşağı köprüsünün bulunduğu yerde olduğundan tüm Türkiye saatlerini Kocaeli’ne göre ayarlamaktadır.

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Çiftçi No: 1
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 2798 m²

Cucumber (cucumber) (245)

Ürün Adı Miktar (KG) Fiyat / KG Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ekim Alanı Detay Satın Al
Cucumber (cucumber)
(Cengelkoy)
1000 kg 3,2 TL 26.11.2020 28.11.2020 Field

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Çiftçi No: 2
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 190 m²

Lettuce (246)

Ürün Adı Miktar (KG) Fiyat / KG Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ekim Alanı Detay Satın Al
Lettuce
(Fresh)
1000 kg 2,5 TL 15.11.2020 22.11.2020 Field

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Çiftçi No: 4
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 13429 m²

Spinach (247)

Ürün Adı Miktar (KG) Fiyat / KG Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ekim Alanı Detay Satın Al
Spinach
(Matador)
1000 kg 3,6 TL 01.11.2020 08.11.2020 Field

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Çiftçi No: 5
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 5329 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Çiftçi No: 6
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 5177 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Çiftçi No: 7
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 3369 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Çiftçi No: 8
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 4044 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 9
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 277 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 10
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 2314 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 11
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 2804 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 12
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 233 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 13
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 387 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 14
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 10427 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 15
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 10624 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 16
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 3140 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 17
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 6351 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 18
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 1706 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 19
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 5786 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 20
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 1207 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 21
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 860 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 22
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 6138 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 23
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 750 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 24
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 18771 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 24
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 798 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 25
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 1479 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 26
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 2011 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 27
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 197 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 28
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 203 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 29
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 588 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 30
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 3034 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 31
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 961 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 32
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 619 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 33
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 613 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 34
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 338 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 35
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 1220 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 36
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 9949 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 37
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 133 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 38
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 1034 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 39
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 694 m²

Arazi Konumu

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Çiftçi No: 40
Ülke Türkiye
Şehir Kocaeli
İlçe Kandıra
Mahalle Karlı
Alan 2179 m²

Arazi Konumu