Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile iyi niyet protokolü imzaladık

Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile iyi niyet protokolü imzaladık

Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile iyi niyet protokolü imzaladık

Farmer Expert olarak Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile iyi niyet protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında en az gelişmiş ülkelere Farmer Expert modelini ve teknolojisini transfer etmek o bölgelerdeki çiftçilerin dolayısı ile ülkelerin kalkınması amaçlanmaktadır. Farmer Expert olarak çiftçilerimize daha fazla destek olabilmek adına her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.