Farmer Expert | Online Çiftçi Kooparatifi | Tarımsal İzlenebilirlik Platformu

Sanal çiftçi pazarı Farmer Expert, çiftçilerin ve alıcıların ürünlere yönelik taleplerinin karşılandığı bir platformudur.

Farmer Expert, herhangi bir işletmenin zincirin herhangi bir aşamasında eksik olduğu bilgi teknolojilerini tamamlayabilmelerini mümkün kılarak tedarik zincirinin tüm aşamalarında izlenebilirliği ve tam denetimi mümkün ve erişilebilir kılan teknolojik altyapıyı sağlar ve bu yüzden bir platform sağlayıcıdan çok daha fazlasıdır. Tüketiciler tükettikleri gıdaların izlenebilir olmasını ve şeffaf bir şekilde ürün geçmişine dair bilgi edinebilmeyi önemserler. Blockchain teknolojisi kullanılan FarmerExpert altyapısıyla sağlayacağınız izlenebilirlik sayesinde, pazarda rakiplerinize karşı ve tüketicilerinize yönelik çok değerli bir PR potansiyeline sahip olabilirsiniz. Ürünlerin tedarik zincirinizde nerede, ve ne kadar zaman harcadığını görerek, tedarik sürecini optimum şekilde yönetebilmenizi sağlayacak en iyi alternatifleri değerlendirmenizi sağlar.

Dünya'da ilk Tam Zamanlı İzlenebilirlik Sistemi

FarmerExpert mahsulün üretildiği tarladan, tüketiciye kadar olan tüm sürecin sadece bir kaç saniyede görülebilmesini ve tüm detaylarıyla incelenebilmesini, böylece perakendecilerin yalnızca gerek gördüğü tedarikçilerden geri çağırmayı üstelik en hızlı şekilde gerçekleştirebilmesini mümkün kılar. Her bir ürün tipinde QR kod ile serileştirme uygulamak ve olası tüm süreçleri izlemeniz, öngörmeniz ve çözümler üretmeniz mümkündür. FarmerExpert altyapısının sağladığı en önemli fayda olan izlenebilirlik, tüketiciye 1. sınıf bir ürünün neden daha yüksek bir fiyatı olduğunu, tüm üretim ve tedarik zincirini şeffaf kılarak en güvenilir ve veriye dayalı şekilde açıklar.

Sürdürülebilir İş Modeli

Ülkemizde milyonlarca tüketiciye şeffaflık, izlenebilirlik ve güvenilir ürün tüketimi sağlamak için milyonlarca tedarik zinciri hareketi ve operasyonları FarmerExpert platformunda işlenmeye devam ediyor. Gıda sektöründeki işletmelerin ürünlerini tüketicilerine sunarken, organik üretim olması, G.D.O. olmaması, üretildiği ülke vurgusu ya da İyi Tarım Ürünü yönergelerine uygun olup olmamasıyla ilgili ürün kutularına varacak kadar açıklama yapma gereği duydukları günümüzde, tüketicinin duyduğu güven azalmakta, ve bu güvensizlik işletmelerin daha fazla veri sunmak zorunda hissetmelerini gerekli kılmaktadır. FarmerExpert ile üreticinin tarlasından tüketicinin sofrasına kadar olan tüm sürecin izlenebilirliği sayesinde, tedarik zincirlerinin tüm etkinlik ve operasyonlara dair hareketleri ve verileri Blockchain teknolojisi ile kaydedilir ve böylece veri bütünlüğü tüm paydaşları ve kimlik bilgileriyle tam anlamıyla korunur. Blockchain teknolojisi kullanılan FarmerExpert veritabanlarında, tedarik zincirindeki farklı katılımcıların girdiği farklı bilgiler, hem şeffaf, değiştirilemez, bozulamaz ve tahrif edilemez şekilde korunur, hem de tüm ekosisteme ve üreticiden tüketiciye kadar olan zincirdeki tüm bileşenlere şeffaf ve güvenilir şekilde sunulmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk

Farmer Expert gelirinin bir kısmını düzenli olarak Türkiye’deki ve dünyadaki çocukların sağlıklı beslenebilmeleri, eğitimleri ve daha iyi bir hayat standatlarına ulaşabilmeleri için ayırmıştır.Bu maddeyi şirket ana kuruluş sözleşmesine de değiştirilemez bir madde olarak eklemiştir.